Емісія СО2 та людина

Емісія СО2 та людина

Людина продовжує бути головною загрозою для клімату нашої планети.
Нині на одну людину в світі приходиться 4300 кг викидів СО2 на рік. Залежно від регіону цей показник дуже варіюється. Найвищий він в Північній Америці - 20015 кг СО2/чол. (для Південної Америки цей показник склав лише 2290 кг СО2/чол.)
В інших регіонах він мав таі значення: Західна Європа - 9081, Центральна Європа - 5664, Східна Європа - 9190, Центральна Азія - 6771, Австралія та Нова Зеландія - 17233 кг СО2/чол...


Тривалість життя в країнах світу

Тривалість життя в країнах світу

Тривалість життя - час між народженням і смертю. Зважаючи на наявність, в ряді країн і народів, високої дитячої смертності іноді при аналізі застосовують інший показник - середню тривалість життя всіх, хто досяг віку 5 років. Застосування такого, скоригованого показника різко зближує розвинені і нерозвинені суспільства, оскільки саме за рахунок високої дитячої смертності в багатьох країнах середня тривалість життя залишається дуже низькою.
Середня тривалість життя зараз, у світі - 68 років. В Україні цей показник становить 69 років.


10 фактів про куріння

10 фактів про куріння

10 фактів про куріння. У світі існує понад 100 способів лікування від тютюнової залежності (найчастіше застосовуються 40).


Цікаві факти про охорону здоров'я в світі

Цікаві факти про охорону здоров'я в світі

На сьогоднішній день, глобальні щорічні витрати на охорону здоров'я складають приблизно 5,3 трильйона доларів.


Найзеленіші країни світу

Найзеленіші країни світу

Вчені Єльського університету склали рейтинг 149 країн за індексом екологічної ефективності (EPI) - індекс, що розраховується зваженням викидів країною парникових газів, показником чистоти прісних вод, акваторій моря, тощо.