Конкуренція в водоспоживанні

Конкуренція в водоспоживанні

Фахівці з водних ресурсів передбачають зростання конкуренції між споживачами води для задоволення зростаючого попиту. За їхніми прогнозами, в глобальній перспективі посилення боротьби відбуватиметься між трьома галузями. На сільське господарство припадає близько 67% водоспоживання, промисловість використовує 19%, а муніципальне і побутове господарство - 9%. Вчені стверджують, що перераховані види водоспоживання будуть продовжувати вилучення води, настільки необхідної природним екосистемам. У сухому кліматі випаровування з великих водосховищ, яке за оцінками близько до 5% від загального водоспоживання, також може істотно підвищити обсяг безповоротної втрати води.


Про екологічне сільське господарство

Про екологічне сільське господарство

Екологічне сільське господарство нині активно розвивається по всій планеті. Винятком не стала і Україна. Сьогодні обсяг світового ринку екологічно чистої продукції оцінюються в $ 25 млрд.в рік. Згідно з прогнозами вже у 2020 році він може скласти близько $ 250 млрд. за рік.
Ведення сільського господарства за такими принципами (його ще називають органічним) справляє позитивний вплив на природні ресурси, сприяє підтримці процесів взаємодії всередині агро-екосистеми, що є життєво важливим як для сільськогосподарського виробництва так і для охорони природи.


У Швеції заклали першу в світі вертикальну теплицю Plantagon


Чисельність населення нашої планети вже до 2050 року збільшиться на 40% та перевищить показник в 9 млрд. При цьому понад 80% людей буде проживати в містах.
Компанія Plantagon International почала просувати новий вид теплиць, котрі називають «плантагонами». Це вертикальні орієнтовані ферми призначені для ведення сільського господарства посеред міст. Будівництво першого такого комплексу почалося в шведському Лінчепінге.


Кому вигідне широке поширення ГМО?

Кому вигідне широке поширення ГМО?

Агробізнес в сфері ГМО розвивається стрімкими темпами, і за рівнем інвестицій та динаміки збільшення прибутків порівняємо тільки зі сферою комп'ютерних технологій. У 1995 році трансгенних рослин було продано на $ 75 млн., проте в 1999 році обсяг продажів ГМ-культур склав уже $ 2,1-2,3 млрд. Сумарний прибуток транснаціональних корпорацій, що займаються розробкою, вирощуванням, продажем ГМ-рослин до 2020 року зросте до $ 50-100 млрд.


В світі стурбовані масовою загибеллю бджолиних сімей

В світі стурбовані масовою загибеллю бджолиних сімей

Чимало вчених сьогодні схиляються до думки, що загибель бджолиних сімей останніми роками носить глобальний характер.
Учені підрахували, що в середньому одна сім'я чисельністю 30 тисяч медоносних бджіл протягом одного дня спроможна відвідати близько 2 млн. квіток.
Кількість сімей по Європі за останніх 20 років невпинно скорочується. Дана тенденція спостерігається також і в США, де число бджолиних сімей починаючи з середини ХХ століття неухильно знижується.


Розвиток сільського господарства

Розвиток сільського господарства

Сільське господарство є найбільш вразливою галуззю котра залежить від несприятливих наслідків змін клімату.
Ціни на продовольчі товари в світі лишаються виксокими та нестабільними. Так індекс 2011 року вище цього ж показника в 2010 році на 24%.


Біопаливо та сільське господарство

Біопаливо та сільське господарство

Нинішнє розширення і зростання енергетичних ринків у результаті проведення нової енергетичної та екологічної політики, прийнятої в останнє десятиліття в більшості країн світу змінює роль сільського господарства. Найбільш значущим є підвищення ролі сектора як постачальника сировини для виробництва рідкого транспортного біопалива - етанолу та біодизелю.


Сільське господарство - важливий інструмент в боротьбі з голодом

Сільське господарство - важливий інструмент в боротьбі з голодом

У XXI столітті сільське господарство, як і раніше є найважливішим інструментом забезпечення сталого розвитку і скорочення бідності. Три чверті бідного населення країн, що розвиваються - сільські жителі, для яких сільське господарство є основним джерелом коштів для існування. З них 2,1 мільярда людей живуть менш ніж на 2 дол США в день, а 880 млн - менше ніж 1 дол США/день.