Як змінився баланс вуглецю?

Як змінився баланс вуглецю?

Природний обмін вуглецем у формі СО2 та інших вуглецевих сполук йде за допомогою фотосинтезу, дихання, розкладання і горіння, причому ці процеси зазнають впливу людини. Всього обумовлений цими процесами потік СО2 між атмосферою і сушею приблизно дорівнює 60 млрд. т., а через кордон океан-атмосфера 90 млрд. т.


Визначні пам'ятки, які може знищити глобальне потепління

Визначні пам'ятки, які може знищити глобальне потепління

За оцінками експертів, наступні визначні пам'ятки знаходяться під ризиком зникнення: Венеція, Великий Бар'єрний риф, Мертве море, Велика Китайська стіна та тропічні ліси Амазонки.


Історія Аральського моря

Історія Аральського моря

У 1960 р. Аральське море в Центральній Азії було четвертим найбільшим озером світу, а до 2007 р. воно зменшилося до 10% від своїх колишніх розмірів.Інтенсивний і неощадливий полив пустельних земель уздовж річок Амудар'я і Сирдар'я, що живлять Арал, перетворив приплив в нього прісної води в струмочки.
Наслідки кризи Аральського басейну для Центрально-азійських держав визначені експертами ООН як глобальна екологічна катастрофа ХХ століття, масштаби можливого розширення якої багато хто сьогодні ще не уявляють, а тому і не усвідомлюють можливих наслідків.


Емісія СО2 та людина

Емісія СО2 та людина

Людина продовжує бути головною загрозою для клімату нашої планети.
Нині на одну людину в світі приходиться 4300 кг викидів СО2 на рік. Залежно від регіону цей показник дуже варіюється. Найвищий він в Північній Америці - 20015 кг СО2/чол. (для Південної Америки цей показник склав лише 2290 кг СО2/чол.)
В інших регіонах він мав таі значення: Західна Європа - 9081, Центральна Європа - 5664, Східна Європа - 9190, Центральна Азія - 6771, Австралія та Нова Зеландія - 17233 кг СО2/чол...


Найзеленіші країни світу

Найзеленіші країни світу

Вчені Єльського університету склали рейтинг 149 країн за індексом екологічної ефективності (EPI) - індекс, що розраховується зваженням викидів країною парникових газів, показником чистоти прісних вод, акваторій моря, тощо.


Будьте знайомі, "Carbon Footprint"

Будьте знайомі, "Carbon Footprint"

"Вуглецевий слід" - вираження вартості продукту в вуглецевих одиницях (масі вуглецю). Будь-яка діяльність людини є джерелом надходження вуглекислого газу в атмосферу. Таким чином кожна окрема взята людина вносить свій внесок в глобальне потепління.
Наприклад: за кожною буханкою хліба коштує робота сільськогосподарської техніки, що спалює викопне паливо, видобуток нафти для техніки, отримання добрив і пестицидів, транспортування та зберігання зерна, випічка та доставка продукції на прилавок. Кожен етап цього ланцюга пов'язаний з витратами енергії, а значить і з викидами вуглекислого газу в атмосферу планети.